top of page

DPH Francie

Přiznání  k DPH ve Francii

Jak často se podává přiznání k DPH ve Francii?

Nově registrované společnosti a společnosti podávají měsíční přiznání k DPH.

 

U společností, které v minulém roce nepřekročili limit 4000 EUR může Finanční úřad rozhodnout o změně na kvartální plátcovství DPH.

 

 

Měsíční i kvartální přiznání je nutné poslat mezi 15. a 24dnem následujícího měsíce 

Je kromě přiznání k DPH podat ještě něco dalšího?

Ano, pokud jste v daném měsíci nebo kvartálu vyvezli zboží do jiné země EU je potřeba podat ještě "EC Sales list" do 10. dne následujícího měsíce.

Jaké podklady jsou potřeba pro zpracování přiznání k DPH v Německu?

Faktury přijaté od dodavatelů

Faktury nebo doklady k přemístěná zboží z jiné země EU do Francie (například pokud posíláte z Vašeho výrobního skladu do skladu ve Francii nebo přeístíte do Francie zboží ze skladu v Německu)

Vydané faktury - SMEVision pracuje s podklady v souborech CSV, xls, u prodejců na Amazon stačí Amazon sales list.

Chcete se dozvědět více? 

bottom of page