top of page

DPH Německo

Přiznání  k DPH v Německu

Jak často se podává přiznání k DPH v Německu?

Nově registrované společnosti a společnosti s obratem do 7.500,- EUR podávají kvartální přiznání k DPH.

Společnosti, které v minulém roce překročily limit 7,500,- EUR podávají měsíční přiznání k DPH.

Měsíční i kvartální přiznání je nutné poslat do 10. dne následujícího měsíce (lze prodloužit  o jeden měsíc)

 

V Německu se také podává roční přiznání k DPH a to do 31. května následujícího roku.

Je kromě přiznání k DPH podat ještě něco dalšího?

Ano, pokud jste v daném měsíci nebo kvartálu vyvezli zboží do jiné země EU je potřeba podat ještě "EC Sales list"

Jaké podklady jsou potřeba pro zpracování přiznání k DPH v Německu?

Faktury přijaté od dodavatelů

Faktury nebo doklady k přemístěná zboží z jiné země EU do Německa (například pokud posíláte z Vašeho výrobního skladu do skladu v Německu)

Vydané faktury - SMEVision pracuje s podklady v souborech CSV, xls, u prodejců na Amazon stačí Amazon (sales) Tax list.

Chcete se dozvědět více? 

bottom of page